Általános Szerződési Feltételek

1. BEVEZETÉS  

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Ujhelyi Szende adószámos magánszemély (továbbiakban: Szolgáltató), és az ujhelyiszende.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő / igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, illetve igénybe kívánja venni a Weboldalon meghirdetett szolgáltatásokat kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldal, illetve a Weboldalon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.


2. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cég neve: Uihelyi Szende EV
Székhelye: 4002 Debrecen, Tornyostanya 047140/0001
Adószáma: 8440094396
Bankszámlaszáma: 10918001-00000076-68560002
Email cím: pszinfo30@gmail.com


3. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed az ujhelyiszende.hu és az instagram.com/ujhelyi_szende név alatt elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybevett szolgáltatásokra.

Az ÁSZF 2018.03.26-tól visszavonásig érvényes.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.


4. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / SZERZŐI JOGOK

Az étrend és ehhez tartozó csatolmányok, Információk a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Az étrend és ehhez tartozó csatolmányok, Információk fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

Ettől eltérő esetekben az étrend és ehhez tartozó csatolmányok, Információk tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve ezek tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.


5. ADATVÉDELEM

A Jelentkezést és/vagy a Kérdőívet kitöltő Ügyfelek által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.


6. SZOLGÁLTATÁSOK

A Weboldalon személyes szolgáltatások, életmódhoz és táplálkozáshoz kapcsolódó étrendi programok bemutatása történik, amelyekre a Weboldalon keresztül vagy emailben írásban történik a jelentkezés. Az információs emailre való válasz és a számlázási adatok elküldése a szolgáltatás megrendelésére irányuló szándék kinyilvánításának minősül, ezzel az Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételeket. A Szolgáltató a jelentkezést követően a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti, ez történhet átutalással, illetve készpénzben.

Táplálkozási tanácsadás, személyre szabott étrend készítése

A táplálkozási tanácsadás tartalmazza:

A táplálkozással, az étrenddel és a súlytöbblettel kapcsolatos problémák, valamint az étkezési szokások közötti összefüggések feltárását, megoldási javaslatát a hibák és hiányosságok orvoslását.

Személyre szabott étrendtervezés:

Az egyéni igényeket és jellemzőket figyelembe vevő, ideális kalóriaértékű és tápanyagarányú, optimális energia bevitelt biztosító étrend a testsúly csökkentése, illetve megtartása érdekében.

Szabadidős sporttáplálkozás:

A program a rendszeresen testedzést végző hobbi / szabadidő sportolóknak kínál választott időtartamú étrendtervezési lehetőséget.


7. ÜGYFÉL VISSZALÉPÉSE

Az Ügyfél bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános szerződési feltételeit.

Amennyiben az Ügyfél az adott szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós egészségügyi problémákra, családi okokra vagy egyéb külső körülményekre való hivatkozással) meggondolja magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.


8. ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖZELEZETTSÉGEI

Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját az Ügyfél aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

Ügyfél köteles a kiküldött kérdősort legjobb tudása szerint kitölteni, az ennek mulasztásából adódó hiányosságokért, káreseményért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Jelentkezés elutasításának indokai (kizáró tényezők):

• hormonális betegség
• tartós emésztőrendszeri betegség
• vesebetegség
• lelki eredetű étkezési zavarok
• hisztamin intolerancia
• 1-es típusú cukorbetegség
• keresztallergia
• terhesség és szoptatás

Amennyiben az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik Táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díjának 50%-a visszafizetésére kerül.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az Ügyfél bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával rendel meg bármilyen étrendet.

A Szolgáltató és az Ügyfél mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, az Ügyfél jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.


9. A TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, az adatrögzítés és adategyeztetés után minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, a foglalt naptári napon készíti és küldi el a táplálkozási tanácsadást tartalmazó dokumentumot, az ajánlást. Amennyiben a Megrendelő feltöltött a profiljába a szolgáltatás teljesítéséhez használhatónak minősülő adatot, de a szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő ajánlás pontosságára. Az adatok pontossága az Megrendelő kizárólagos felelőssége.